ראשי

מרוץ כוכב יאיר-צור יגאל

קטגוריות ופרסים

*גביעים יחולקו לשלושת המקומות הראשונים על פי הקטגוריות הבאות במקצה 5 ק"מ/ 10 ק"מ
*פרסים למקומות הכללים 1/2/3 גברים/נשים יפורסמו בהמשך.
*מינימום השתתפות לחלוקת גביעים - 5 רצים בכל קטגוריה
*במקצה 2.5 ק"מ יחולקו מדליות גדולות לשלושת המקומות הראשונים לפי הקטגוריות
*במקצה 400 מ'- יחולקו מדליות השתתפות

 

קטגוריות למרוץ כוכב יאיר צור יגאל 2014

מרוץ תחרותי 10 ק"מ

גברים

נשים

נערים עד גיל 19

נערות עד גיל 19

בוגרים 20-39

בוגרות 20-34

בוגרים 40-49

בוגרות 35-44

בוגרים 50-59

בוגרות 45 +

בוגרים 60+

 

בוגרים 70+  
 

 

מרוץ תחרותי 5 ק"מ בוגרים+ נוער

גברים

נשים

ילדים- בנים/ בנות

נערים גיל 18-19

נערות 18-19

עד גיל 15

בוגרים 20-39

בוגרות גיל 20-34

גילאי 16-17

בוגרים 40-49

בוגרות 35-44

 

בוגרים 50-59

בוגרות 45 +

 

בוגרים 60+

 

 

בוגרים 70+

 

 

 

 

מרוץ תחרותי 2.5 ק"מ ילדים ונוער

ילדים/ילדות כללי

עד גיל 9 ( עד ילידי שנת 2006 )

גילאי 10-11 ( 2005-2004 )

גילאי 12-13 ( 2003-2002 )

גילאי 14-15 ( 2001-2000)

 

 

* הרשמה למקצה התחרותי ל-10 ק"מ מותנה מגיל 14 (ילידי 2000 ומוקדם יותר)

 

* הרשמה למקצה התחרותי ל-5 ק"מ מותנה מגיל 12. (ילידי 2002 ומוקדם יותר)

 

* הפרסים במקצה הילדים למרחק 2.5 ק"מ מוגבלים לגיל 15 (ילידי 1999 והלאה) 


* שנת הלידה היא הקובעת את שיוך הקטגוריה.