ראשי

מרוץ כוכב יאיר-צור יגאל

הצהרת בריאות ותנאי השתתפות באירוע:

בעקבות התקנות החדשות של משרד הבריאות, ואימוץ פסק הדין בעקבות מות הרץ במרתון תל אביב 2011,

ההשתתפות במרוץ 10 ק"מ כרוכה בהצגת אישור בדיקת רופא לרבות אישור חדר כושר. 
ניתן לחילופין להציג עותק של בדיקה ארגומטרית בתוקף וממכון שאושר לכך.

חשוב לציין כי פסיקה זו באה בסופו של דבר על מנת לשמור על חיינו ובריאותינו.

קטינים מחוייבים בהצגת אישור הורים - נא להוריד את הטופס

יש להעלות אישור רפואי למערכת עד יום 30/09/2015

 

אני הח"מ מאשר/ת בזאת:

1. אני מצהיר בזה שהנני בריא וכשיר למרוץ והתאמנתי כיאות לקראתו ומצבי הגופני נבדק ואושר ע"י רופא מוסמך.
2. ידוע לי כי הוועדה המארגנת, העירייה, המועצה, או כל גוף אחר הקשור למרוץ לא ישאו בכל אחריות לנזק כלשהו שיגרם לי לרבות נזקי גוף שיגרמו לי טרם המרוץ, במהלכו או אחריו, ואף לא בגין אובדן ציוד כלשהו.
3. על כן אני החתום מטה מוותר על כל זכות לתביעת נזיקין כלשהי נגד הגופים הנ"ל.
4. מוסכם עלי, שמטה האירוע רשאי להשתמש בצילומים שלי במהלך המרוץ לפניו ובסיומו לצרכי פרסום ויחסי ציבור, ללא תמורה.

נדרש אישור הורה של משתתף מתחת לגיל 18.
 

 

יש לקרוא את התקנון. עם הרשמתכם הינכם מאשרים את הסכמתכם לכתוב בתקנון ולתנאי ההישתפות באירוע.

נוהל ביטולים:

* ההשתתפות מותנית בהרשמה עד ה- 17/11/2015 בשעה 12:00.

* נוהל ביטולים עד ה- 12/10/20155, שעה 10:00 בבוקר בעלות 20 ש"ח. לאחר תאריך זה לא יהיו ביטולים מכל סיבה שהיא וכספי הרישום לא יוחזרו למשתתף.

* על מנת לבטל את ההרשמה יש להוריד את טופס הביטולים

* שינוי מקצה - ניתן לעבור מקצה ללא תוספת תשלום עד 8/10/2015 בשעה 10:00. לאחר תאריך זה כל שינוי כרוך בעמלה של 20 ש"ח. להעברת מקצה יש למלא ולשלוח טופס שינויים.

להורדת טופס שינויים

 

* בהרשמתכם הנכם מסכימים לתקנון המרוץ.

* חובה לרוץ עם מספר החזה שיחולק בקידמת החולצה.
 

* יש להישמע להוראות הסדרנים.

 

* אין כפל פרסים.


* הרשמה למקצה התחרותי ל-10 ק"מ מותנה מגיל 13.

* הרשמה למקצה התחרותי ל-5 ק"מ מותנה מגיל 10.

 

חלוקת פרסים וגביעים:

  1. יוענקו גביעים למקומות הראשונים בכל קטגוריה
  2. מינימום בקטגוריה 5 משתתפים
  3. ההשתתפות במקצה 10 ק"מ מגיל 13 ומעלה בלבד
  4. ההשתתפות במקצה 5 ק"מ מגיל 10 ומעלה בלבד
  5. שנת הלידה קובעת את גיל המשתתף והקטגוריה

6. רץ/ה שזכאי לפרס/גביע ולא יהיה נוכח בטכס הענקת הפרסים לא יוכל לדרוש את הפרס בדיעבד.

* בהרשמתכם הנכם מסכימים לתקנון המרוץ.